CIRCULAR No 014 I COMPETENCIA DE ROBÓTICA –“PACHASBOT”